Reglement

Dit reglement regelt de voorwaarden en modaliteiten voor deelname en bevat tevens belangrijke data en gegevens in verband met de Digitale Dag van de Wetenschap, een initiatief van Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie, Landbouw en Zeevisserij, gecoördineerd door F.T.I vzw, Technologielaan, 2800 Mechelen.

Inschrijving

Door het inschrijvingsformulier in te vullen, bevestigen de deelnemers dat ze kennis genomen hebben van en akkoord gaan met dit reglement. De coördinator houdt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren, als de deelnemer niet aan het concept beantwoordt of als de algemene voorwaarden niet nageleefd worden. Alleen in geval van bewezen overmacht kan de deelnemer nog afzien van deelname.

Inschrijven voor deelname is mogelijk tot 17 augustus 2020

De Digitale Dag van de Wetenschap staat open voor alle organisaties (onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen, bedrijven, musea, verenigingen, bibliotheken, ...) in Vlaanderen die wetenschap en technologische innovatie ‘zichtbaar’ willen maken voor het grote publiek. Alle goedgekeurde aangeboden activiteiten van de deelnemers worden verzameld op één centraal digitaal platform. 

De inschrijvingsprocedure voor de Digitale Dag van de Wetenschap verloopt als volgt:

 1. Geïnteresseerde deelnemers schrijven zich in voor de Digitale Dag van de Wetenschap via de originele website www.dagvandewetenschap.be. De inschrijving zal verwerkt worden door F.T.I.
  Deadline: 17 augustus 2020
   
 2. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de inhoud van de aangeboden content.
  De vaste contactpersoon schrijft elke aangeboden activiteit in via een daarvoor voorzien inschrijvingsformulier.
  Deadline: 18 september 2020
   
 3. F.T.I. doet de laatste en finale curratie op basis van de vooropgestelde vereisten en de bijdrage aan de doelstellingen van de Digitale Dag van de Wetenschap, zijnde:

  * Kwalitatieve en professionele uitwerking
  * Maximale duurtijd van 50 min, inclusief interactie
  * 1 contactpersoon voor de inschrijvingen en de opvolging
  * Wetenschappelijke en technologische onderwerpen
  * Thema duurzaamheid is niet verplicht, maar is een pluspunt
  * Interactiviteit wordt aangeraden
  * Opgemaakt binnen één van de vastgelegde formats, zijnde:
         - Doe of bouwpakket
         - Fysieke activiteit
         - Lezing
         - Podcast 
         - Rondleiding
         - Show
         - Spel
         - Waarneming
         - Workshop

   
 4. Als de ingeschreven activiteit voldoet aan de vereisten en bijdraagt aan de doelstellingen van de Digitale Dag van de Wetenschap, zal deze opgenomen worden in het aanbod. De deelnemer dient de content aan te leveren binnen de termijn. 
  Deadline: 16 oktober 2020

  Deelnamekosten

  Deelname aan de Digitale Dag van de Wetenschap is gratis.
  De kosten voor de creatie van content worden gedragen door de deelnemer.

  Data

  De Digitale Dag van de Wetenschap vindt plaats op zondag 22 november 2020 voor het grote publiek.
  Het platform en de activiteiten op het platform blijven gedurende het hele jaar beschikbaar. 

  Commerciële activiteiten

  Elke extra commerciële activiteit (verkoop, veiling, verhuur ....) die niet past binnen het concept en de doelstelling van de Digitale Dag van de Wetenschap kunnen alleen mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de coördinator. Deze toelating impliceert geen aansprakelijkheid in hoofde van de coördinator.

  Overmacht

  Indien de Digitale Dag van de Wetenschap door overmacht niet kan plaatsvinden, kunnen de deelnemende bedrijven geen schadevergoeding eisen van de Vlaamse overheid, coördinator en de deelnemende instellingen.

  Communicatie

  Zowel het logo als de benaming van de (Digitale) Dag van de Wetenschap zijn beschermd. De deelnemende bedrijven kunnen enkel in het kader van hun deelname en op de voorgeschreven wijze gebruik maken van dit logo en deze benaming. Hetzelfde geldt voor alle overige ontwerpen en concepten in het kader van de organisatie. De deelnemers verbinden zich ertoe enkel de door de organisatie ter beschikking gestelde materialen te gebruiken als communicatiemiddel en geen eigen ontwerpen aan te wenden (behalve bij uitdrukkelijke toestemming). Zo kunnen we een uniforme aanpak garanderen, zowel in het belang van de deelnemers als van de Digitale Dag van de Wetenschap.

  Rechtbank

  Eventuele betwistingen rond de toepassingen en/of interpretatie van dit reglement dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank bevoegd voor de plaats waar de zetel van de organisator zich bevindt.